Szanowni Państwo

1newzapraszamy do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Współorganizatorem jest Towarzystwo Działań Twórczych „TALENT” w Białymstoku i Kodak Express Foto Centrum w Białymstoku. Patronat prasowy nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza Oddział w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że tak, jak w latach ubiegłych, licznie weźmiecie udział w naszym konkursie.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest do 12 kwietnia 2017 roku:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu;

2. przesłanie nam - WYŁĄCZNIE - cyfrowych plików na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny. W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że tematyka prac konkursowych jest dowolna. Wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2017 roku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. O werdykcie jury powiadomimy uczestników konkursu, wyłącznie drogą mailową, do 24 kwietnia 2017 roku.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy je kierować na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl

Z poważaniem

Andrzej Górski - Kurator Wystawy

Jacek Forfa - sekretariat konkursu

XVII EDYCJA KONKURSU ZA NAMI

angelikaSzanowni Państwo,

kolejna edycja przeszła już do historii. Dziękujemy naszym gościom z: Koszalina, Rzeszowa, Łodzi, Warszawy, Białej Podlaskiej, Rumii, Gołdapi i Łap, że zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i wspólnie z nami przeżywali święto młodych fotografów. 

Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania, a warsztaty, w których uczestniczyliście, przyniosły Wam nowe doświadczenia i poszerzyły Wasz obszar twórczych poszukiwań. Wierzymy, że ludzie, których poznaliście i znajomości, które zawarliście, okażą się przyczynkiem do nowych projektów, w których realizować się będą młodzieńcze pomysły. Tego sobie i Wam wszystkim życzymy.

Na stronie pojawi się nowa zakładka GALERIA, w której zamieścimy zdjęcia z otwarcia wystawy i wręczenia nagród, a wkrótce zdjęcia i filmy z warsztatów. Zapraszamy również do obejrzenia filmu (ZOBACZ FILM) ze wszystkimi pracami nagrodzonymi i zakwalifikowanymi do Wystawy.

Wszystkim nagrodzonym, którzy nie mogli pojawić się na uroczystości otwarcia, nagrody prześlemy pocztą, a autorom zdjęć przyjętych do ekspozycji - katalog. Laureaci nagrody Kodak Express Foto Centrum proszeni są o kontakt z w/w laboratorium, w celu ustalenia szczegółów przesłania odbitek do wywołania. Nagrodą redakcji „FOTO-KURIER” jest roczna prenumerata miesięcznika - dane laureata już przesłaliśmy, więc wystarczy czekać na pierwszy egzemplarz.

Jeżeli macie Państwo do nas jeszcze jakieś uwagi lub prośby to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wkrótce wakacje i zasłużone urlopy, więc życzymy Wam słońca, pogody i niezapomnianych fotograficznych wspomnień.

Z poważaniem - Jacek Forfa

KOMUNIKAT POKONKURSOWY

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą publikujemy dzisiaj komunikat pokonkursowy. Prosimy o jego uważne przeczytanie i przesyłanie nam swoich uwag. Nie będziemy jeszcze publikować nagrodzonych zdjęć, by rozbudzić Waszą ciekawość - małym wyjątkiem jest..., ale to zobaczcie sami w prezentowanym przez nas krótkim filmie z obrad jury.

 

    Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a także osobom, których zdjęcia znalazły się na wystawie pokonkursowej - to też wielkie wyróżnienie. Tegoroczna edycja cieszyła się wielkim powodzeniem, o czym świadczą liczby: 555 uczestników i 2429 zdjęć ze 162 placówek. Gorące słowa podziękowania oraz gratulacje kierujemy w stronę opiekunów i nauczycieli, doceniając Wasz wysiłek i poświęcenie, jakie wkładacie w edukację fotografującej młodzieży. Cieszymy się bardzo, że po długiej przerwie pojawiły się zdjęcia o tematyce reportażowej.

 

    Autorom zdjęć niezakwalifikowanych do wystawy życzymy uznania jurorów w innych konkursach. Waszą siłą jest wytrwałość w poszukiwaniu tego najważniejszego dla Was kadru.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich 9 maja 2015 roku o godz. 11 na uroczystość wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Wszystkie osoby nagrodzone oraz instruktorów prosimy o jak najszybszą informację (czyli przesłanie do nas Karty zgłoszenia), czy pojawicie się Państwo na uroczystości i weźmiecie udział w warsztatach (szczegóły w komunikacie), do czego gorąco zachęcamy. Przypominamy, że pierwszeństwo w warsztatach mają osoby nagrodzone i ich instruktorzy, a dopiero potem zakwalifikowani do wystawy i uczestnicy konkursu, których zdjęcia nie znalazły się na wystawie.

Z pozdrowieniami

Organizatorzy

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że na konkurs zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, proces spisywania prac bardzo się wydłużył. Osoby, które wysłały już do nas swoje prace prosimy o cierpliwość - każdy z Was otrzyma potwierdzenie, że przesyłka do nas dotarła.

Niestety zdarzają się błędy, a wśród nich najczęstszym jest nieprzestrzeganie formatu odbitek zgodnych z kategorią wiekową, a także plików cyfrowych. Jeżeli ktoś zauważył takie pomyłki w swoim zgłoszeniu i zdąży to skorygować, to ma czas do 9 kwietnia. Jury ma prawo nie brać takich prac pod ocenę. Pliki cyfrowe - odpowiedniej wielkości - muszą również do nas dotrzeć.

Kolejną sprawą są błędnie wpisywane adresy mailowe, które służyć maja do korespondencji pomiędzy Państwem i sekretariatem konkursu. Osoby, które prosiliśmy o ich skorygowanie prosimy o jak najszybszą odpowiedź.

Obrady jury odbędą się 10 kwietnia, a więc opublikowany komunikat powinien pojawić się na stronie konkursu 13 lub 14 kwietnia oraz zostanie przesłany na Państwa adresy mailowe.

Z poważaniem
Jacek Forfa - sekretariat konkursu.

Szanowni Państwo

Grand Prix Dagmara Adamus 5zapraszamy do udziału w kolejnej - XVII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

Wraz z nową edycją, zmienił się wygląd i adres strony. Od teraz tylko tutaj zamieszczać będziemy informacje dotyczące konkursu - a więc komunikat, tematy warsztatów, oraz publikować nagrodzone zdjęcia jak i te z wręczenia nagród, warsztatów itp.

Mamy nadzieję, że tak, jak w latach poprzednich, licznie weźmiecie udział w naszym konkursie.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie nam cyfrowych plików (na adres e-mail lub na płycie CD/DVD) oraz odbitek zgłoszonych zdjęć na adres MDK Białystok.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy je kierować na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl

Z poważaniem
Jacek Forfa - sekretariat konkursu

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.