KOMUNIKAT POKONKURSOWY

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą publikujemy dzisiaj komunikat pokonkursowy. Prosimy o jego uważne przeczytanie i przesyłanie nam swoich uwag. Nie będziemy jeszcze publikować nagrodzonych zdjęć, by rozbudzić Waszą ciekawość - małym wyjątkiem jest..., ale to zobaczcie sami w prezentowanym przez nas krótkim filmie z obrad jury.

 

    Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a także osobom, których zdjęcia znalazły się na wystawie pokonkursowej - to też wielkie wyróżnienie. Tegoroczna edycja cieszyła się wielkim powodzeniem, o czym świadczą liczby: 555 uczestników i 2429 zdjęć ze 162 placówek. Gorące słowa podziękowania oraz gratulacje kierujemy w stronę opiekunów i nauczycieli, doceniając Wasz wysiłek i poświęcenie, jakie wkładacie w edukację fotografującej młodzieży. Cieszymy się bardzo, że po długiej przerwie pojawiły się zdjęcia o tematyce reportażowej.

 

    Autorom zdjęć niezakwalifikowanych do wystawy życzymy uznania jurorów w innych konkursach. Waszą siłą jest wytrwałość w poszukiwaniu tego najważniejszego dla Was kadru.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich 9 maja 2015 roku o godz. 11 na uroczystość wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Wszystkie osoby nagrodzone oraz instruktorów prosimy o jak najszybszą informację (czyli przesłanie do nas Karty zgłoszenia), czy pojawicie się Państwo na uroczystości i weźmiecie udział w warsztatach (szczegóły w komunikacie), do czego gorąco zachęcamy. Przypominamy, że pierwszeństwo w warsztatach mają osoby nagrodzone i ich instruktorzy, a dopiero potem zakwalifikowani do wystawy i uczestnicy konkursu, których zdjęcia nie znalazły się na wystawie.

Z pozdrowieniami

Organizatorzy

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.