Szanowni Państwo

1newzapraszamy do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Współorganizatorem jest Towarzystwo Działań Twórczych „TALENT” w Białymstoku i Kodak Express Foto Centrum w Białymstoku. Patronat prasowy nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza Oddział w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że tak, jak w latach ubiegłych, licznie weźmiecie udział w naszym konkursie.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest do 12 kwietnia 2017 roku:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu;

2. przesłanie nam - WYŁĄCZNIE - cyfrowych plików na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny. W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że tematyka prac konkursowych jest dowolna. Wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2017 roku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. O werdykcie jury powiadomimy uczestników konkursu, wyłącznie drogą mailową, do 24 kwietnia 2017 roku.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy je kierować na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook`u gdzie będziemy zamieszczć najnowsze informacje o konkursie.

Z poważaniem

Andrzej Górski - Kurator Wystawy

Jacek Forfa - sekretariat konkursu

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.