Szanowni Państwo,

w związku z tym, że na konkurs zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, proces spisywania prac bardzo się wydłużył. Osoby, które wysłały już do nas swoje prace prosimy o cierpliwość - każdy z Was otrzyma potwierdzenie, że przesyłka do nas dotarła.

Niestety zdarzają się błędy, a wśród nich najczęstszym jest nieprzestrzeganie formatu odbitek zgodnych z kategorią wiekową, a także plików cyfrowych. Jeżeli ktoś zauważył takie pomyłki w swoim zgłoszeniu i zdąży to skorygować, to ma czas do 9 kwietnia. Jury ma prawo nie brać takich prac pod ocenę. Pliki cyfrowe - odpowiedniej wielkości - muszą również do nas dotrzeć.

Kolejną sprawą są błędnie wpisywane adresy mailowe, które służyć maja do korespondencji pomiędzy Państwem i sekretariatem konkursu. Osoby, które prosiliśmy o ich skorygowanie prosimy o jak najszybszą odpowiedź.

Obrady jury odbędą się 10 kwietnia, a więc opublikowany komunikat powinien pojawić się na stronie konkursu 13 lub 14 kwietnia oraz zostanie przesłany na Państwa adresy mailowe.

Z poważaniem
Jacek Forfa - sekretariat konkursu.

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.