Prace nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach

XVI OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2015

 

XVI OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2013

 

XV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2011


XIV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2009


XIII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2007


XII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2005


XI OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2003


X OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 2001


IX OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1999


VIII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1997


VII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1995


VI OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1993


V OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1989


IV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1988


III OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1987


II OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1986


I OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFII DZIECI I MŁODZIEŻY - BIAŁYSTOK 1985

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.