JAKUB OCHNIO

Grand Prix w XIV Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2009

jakub ochnio1Jakub Ochnio - tarnowianin, rocznik ‘90. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolektywu Fotografów AFTERIMAGE. Fotografuje od 2006 roku. W centrum jego zainteresowania leży człowiek w ujęciu dokumentalnym i reportażowym. Dotychczas jego prace publikowane były na ponad 100 wystawach w Polsce, Macedonii, Serbii, Litwie, Słowenii, Turcji, Francji i Argentynie. Za swoje fotografie otrzymał ponad 50 nagród w ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursach.Student kolegium MISH Uniwersytetu Wrocławskiego (socjologia i etnologia) oraz WSIiZ w Rzeszowie (dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Stypendysta Ministra NiSW. W latach 2006-2009 pełnił funkcję prezesa Grupy Fotograficznej OMEGA. 


Na początku 2010 roku założył Kolektyw Fotografów AFTERIMAGE zrzeszający dokumentalistów i reporterów, gdzie pełni funkcję prezesa. Zasiada w zarządzie Klubu Młodych Fotografów pełniąc funkcję v-ce prezesa. Od 2012 roku współpracuje z Agencją Fotografów FORUM. Współorganizował spotkania autorskie, plenery i wykłady. Wielokrotnie organizował i prowadził warsztaty fotograficzne z reportażu, dokumentu i fotoedycji. Obecnie prócz dydaktyki prowadzi także działania naukowe z zakresu fotografii, wizualności, komunikacji oraz semiologii.

Pasjonat sportów ekstremalnych. Ukończył kurs spadochronowy oraz kurs wspinaczkowy. Przez kilkanaście miesięcy trenował boks tajski. Jest płetwonurkiem LOK i PADI. Z sukcesami uprawiał strzelectwo dynamiczne. Zdobył Brązową Odznakę Ratownika Medycznego oraz ukończył kurs instruktorski europejskiej rady resuscytacji (BLS-AED). W ostatnim czasie zajmuje się także taternictwem jaskiniowym i kajakarstwem.

Obecnie zajmuję się fotografią można powiedzieć zawodowo, zarówno od strony artystyczno-dziennikarskiej jak i teoretycznej. Współpracuję z Agencją Fotografów FORUM oraz Agencją Prasową i Fotograficzną TAMTAM. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (jako najmłodsza osoba - przyp. MDK) oraz prezesem Kolektywu Fotografów AFTERIMAGE. Studiuję równolegle trzy kierunki socjologię, etnologię (Uniwersytet Wrocławski) oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) publikując z zakresu językoznawstwa, komunikacji, wizualności i przede wszystkim fotografii reportażowej i dokumentalnej.

Oficjalna strona: www.jakubochnio.pl

PAWEŁ DUDKO

Grand Prix w XIII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2007

pawel dudko2Konkurs ten był dla mnie w tamtym czasie dużym wydarzeniem i największym potwierdzeniem obrania słusznej drogi. Ta przygoda miała miejsce na pierwszym roku moich studiów na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Obecnie jestem już absolwentem i asystentem w Zakładzie Architektury Wnętrz WAPB.
Fotografia towarzyszyła mi  nieprzerwanie przez te wszystkie lata w swoich najróżniejszych odsłonach. Obecnie moje twórcze poszukiwania skłoniły się w kierunku działań przestrzennych, gdzie fotografia często stanowi punkt wyjścia, pretekst do zdarzenia.

W swoich pracach staram się uchwycić procesualność tego medium i jego dwoistą naturę - z jednej strony utrwalającą pojedynczy moment w czasie, z drugiej nietrwałą i ulotną, zwłaszcza pod postacią cyfrową.
Po więcej aktualnych informacji zapraszam na swoje internetowe dossier: http://paweldudkoart.blogspot.com/

Organizator

MDK

Historia konkursu

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1985 roku. W latach 1985-1989 konkurs odbywał się co roku, a od 1993 roku, tj. od VI edycji, impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim. Od samego początku, konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wystawa jest imprezą skierowaną do dzieci i młodzieży interesującej się fotografią. Głównym jej celem jest promocja twórczości młodych twórców - amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie ich wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki. Poprzez organizację imprezy pragniemy poszerzyć grono osób zainteresowanych fotografią.

Dzięki obecności w mediach, prasie, na stronach internetowych poświęconych fotografii docieramy do szerokiego kręgu odbiorców, umożliwiamy im prezentację swoich osiągnięć. Podtrzymujemy także nieco słabnące zainteresowanie fotografią analogową (klasyczną), w tym szczególnie fotografią czarno-białą. Impreza ta wpływa także na pozytywny obraz Towarzystwa Działań Twórczych TALENT w Białymstoku, jednocześnie promując także działalność współpracującego z Towarzystwem Młodzieżowego Domu Kultury.

Zasięg konkursu jest unikatowy w skali kraju, jego ranga rośnie z każdym rokiem, czego świadectwem jest rosnące zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży.